bar-bestefar7245

Annen aktuell litteratur modul 3

Hvordan planlegge og tilrettelegge for en aktiv alderdom.

Arntzen, C., Sveen, U., Hagby, C., Bonsaksen, T., Dolva, A-S & Horghagen, S. (2019). Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. s. 1-11. https://doi.org/10.1080/11038128.2018.1548647.

Bonsaksen, T., Dolva, A-S., Horghagen, S., Sveen, U., Hageby, C& Arntzen, C. (2019). Characteristics of community-based occupational therapy: Results of a norwegian survey, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2019.1609085

Bundgaard, K. M. &  von Bülow, C. (2015). Aktivitetsanalyse – en ergoterapeutisk kernekompetence. Ergoterapeuten #3–2015. s.26-34.

Dolva, A-S., Sveen, U., Bonsaksen, T., Hagby, C.,  Horghagen, S.,  Solbakken, A.I. & Thyness, E. M. (2015). Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? Ergoterapeuten #2–2015. s.44-49.

Eide, A. H.,Witsø, A-E. & Vik, K. (2017). Deltakelse for eldre som mottar hjemmetjeneste. Tidsskrift for omsorgsforskning. Universitetsforlaget. Årg. 3, Nr.1. s.48-54.

Fjeldberg, I. & Lund, A. (2019). «Dette å føle at du er med, med i det som skjer, og det de unge gjør«. beboere i omsorg+ og deres erfaringer med bruk av nettbrett. Ergoterapeuten #6-2019. s. 78-86.

Hartviksen, T. A. & Eliassen, M. (2019). Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunens implementering av eldrereformen. Ergoterapeutene #6-2019. s.28-37.

Haarr, K. H. (2019). Frivillighet, hverdagsliv og hjemmeboende eldre. In U.-G. S. Goth (Ed.), Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring. (pp. 161 -182). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Håve, S., Søvik, M. L. & Morken, J. (2019). Faktorer som påvirker aktiviteter i pensjonistprosessen. Kan ergoterapeuter bidra til økt deltakelse i pensjonisttilværelsen? Ergoterapeuten #6-2019. s. 60-67.

Loga, j. (2018). Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling. The roles of Civil Society in reforming the Welfare state. Norsk sosiologisk tidsskrift (open acess).

Lorentzen, H og Skinner, M. S. (2019) Frivillige i omsorgssektoren – muligheter og barrierer. Tidsskrift for velferdsforskning,(22)1, 4-24.