bar-bestefar7245

Annen aktuell litteratur modul 2.

Anbefalt litteratur for deg som ønsker å lære mer om deltakelse og mestring for eldre.

KS. (2019).Universell utforming bidrar til et aldersvennlig samfunn. Gode eksempler fra norske kommuner. ISBN 978-82-93100-33-1. Hentet 29.oktober fra: https://www.ks.no/globalassets/190119-ks-hefte-gode-eksempler.pdf

Norske arkitekters landsforbund.(2019). Håndbok i  aldersvennlig stedsutvikling. Hentet 29.oktober fra: https://www.arkitektur.no/handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling

Vestby, Brattbakk & Norvoll, 2017. Lytt til seniorene! Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn. Samarbeidsrapport NIBR/AFI. Helsedirektoratet, Høgskolen i Oslo og Akershus, ISBN 978-82-8309-219-6.

Statens vegvesen. (2015). Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning. Faglige råd. Hentet 31.10.2019 fra: https://www.vegvesen.no/_attachment/759145/

Direktoratet for byggkvalitet.(2018). Prosjekteringsverktøy universell utforming publikumsbygg. Hentet 31.10.2019 fra: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/Verktoy/prosjekteringsverktoy-for-tilgjengelig-bolig-etter-tek17/

Direktoratet for byggkvalitet. (2018). Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig. hentet 31.10.2019 fra: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/Verktoy/prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg-etter-tek17/