bar-bestefar7245

Annen aktuell litteratur modul 1.

Anbefalt litteratur for deg som ønsker å lære mer om deltakelse og mestring for eldre.

Meld. St. 19 (2018 –2019). Folkeheksemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn.

Meld. St. 15 (2017–2018). Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2015-2019

Stigen, L., Bjørk, E., & Lund, A. (2019). The conflicted practice: Municipal occupational therapists’ experiences with assessment of clients with cognitive impairments. Scandinavian journal of occupational therapy, 26(4), 261-272.

Stigen, L., Bjørk, E., Lund, A., & Cvancarova Småstuen, M. (2018). Assessment of clients with cognitive impairments: A survey of Norwegian occupational therapists in municipal practice. Scandinavian journal of occupational therapy, 25(2), 88-98.

Dolva, A-S., Sveen, U., Bonsaksen, T., Hagby, C., Horghagen, S., Solbakken, A.I. og Thyness, E.M.(2015). Hvilke undersøkelses- og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? Resultater fra medlemsundersøkelsen i 2013: Del 3. Ergoterapeuten # 2-2015, 44-49.

Bonsaksen, T., Hageby,C., Solbakken, A.I., Horghagen, S., Sveen, U., Dolva, A-S. & Tyness E. M. (2015). I hvilke situasjoner bruker norske ergoterapeuter undersøkelses og vurderingsredskaper? Ergoterapeuten # 2-2015, 38-44.

Hageby,C., Bonsaksen, T., Dolva, A.S., Horghagen, S., Sveen, U., Solbakken, A.I & Thyness, E.M. (2014). Bruker norske ergoterapeuter undersøkelses og vurderingsredskaper? Resultater fra medlemsundersøkelsen 2013: Del 1. Ergoterapeuten # 4-2014, s. 22-27.

Laver-Fawcett, A. J. (2014). Routine standardised outcome measurement to evaluate the effectiveness of occupational therapy intervention: essentional or optional? Ergoterapeutene # 4-2014, 28-37.

Pinxsterhuis, I. (2018). Kurs i bruk av aktivitetskalkulatorer. Ergoterapeuten # 3 -2018, s.48-49.

Wæhrens, E. (2008). Ergoterapeutiske redskaper – undersøkelse og evaluering. Munkgaard Danmark, Köbenhavn.