Slik bruker du Min side

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du bruker Min Side, enten du er medlem, tillitsvalgt eller regionstyremedlem. På Min side kan du selv slå opp og oppdatere kontaktinformasjon, arbeidsforhold og medlemskap. Du finner også dine tillitsvalgte.