bestefar-ungdom2963

Gratulerer til alle nye ergoterapispesialister

En ergoterapispesialist har avansert kunnskap om ergoterapi og en styrking innen spesialistområdet.

Rekordmange ergoterapeuter søkte godkjenning eller fornyet godkjenning i år. Det kom inn totalt 37 søknader, av disse var 24 nye søknader og 13 fornyet godkjenning.

Kompetanse er ferskvare – godkjenningen gjelder for syv år fra og med vedtak i spesialistrådet.

Ergoterapeutenes forbundsinterne spesialistordning omfatter 7 spesialistområder; Allmennhelse, Arbeidshelse, Barns helse, Eldres helse, Folkehelse, Psykisk helse og Somatisk helse.

Bli ergoterapispesialist – søknadsfrist 15. september hvert år.

Høsten 2020 er siste gang du kan søke etter gammel ordning altså Overgangsordningen.

Her finner du godkjente ergoterapispesialister