Laster Arrangementer

Tverrfaglig kurs i helsepedagogikk

Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse, både individuelt og i grupper.
Hvor og når
Dato
5 september, 2024 - 3 oktober, 2024
Sted
Digitalt
Arrangør
Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Sykehuset Innlandet
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
27 august, 2024

Kurset går over fem dager og er basert på Håndbok i helsepedagogikk. Er praksisnært og omhandler temaer som lærings og
mestringspraksis, samvalg, brukermedvirkning, helsekompetanse, relasjonskompetanse og kommunikasjon, gruppeledelse,
læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

Kurset vil vise til ulike metoder, arbeidsformer og digitale verktøy som kan
brukes i både fysiske og digitale kurs.

Dato: 5, 12, 19, 26 september og 3 oktober 2024

Lenke til program https://www.kompetansebroen.no/kurs/kurs-i-helsepedagogikk-6?o=innlandet

Kurset er meritterende med 30 timer i helsepedagogikk.

Påmelding sendes til: Tone.torgersen@sykehuset-innlandet.no