Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Kurs i Sensorisk Profil 2 (SP2)

Sensorisk Profil 2 er en standardisert og strukturert undersøkelse for å avdekke sensoriske modulasjonsforstyrrelser hos barn og unge. SP2 er forankret i nevrovitenskap og Winnie Dunns rammeverk for å forstå sensorisk prosessering.
Hvor og når
Dato
2 mai, 2023 - 4 mai, 2023
Sted
Clarion Hotel Trondheim
Arrangør
Ergoterapeutene Midt
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
15 februar, 2023
Ordinær pris
Kr 7000,-

Mange barn strever med å ta inn og tolke sanseinntrykk på en adekvat måte. Det påvirker hvordan de møter omgivelsene og mestrer ulike aktiviteter i for eksempel barnehage og skole. En dansk studie har funnet at minst 20% av barn i skolen har sansemoduleringsvansker. Studien foreslår intervensjon av ergoterapeut for å bedre disse barnas mulighet for deltagelse i skolens læringsmiljø.

Sensorisk Profil 2 er en standardisert og strukturert undersøkelse ved hjelp av spørreskjema for å avdekke sensoriske modulasjonsforstyrrelser hos barn og unge. SP2 er forankret i nevrovitenskap og Winnie Dunns rammeverk for å forstå sensorisk prosessering. Kursdeltakerne lærer om sansebearbeidingsmønster og hvordan aktiviteter og omgivelser kan tilrettelegges så barn og unge får en bedre hverdag hjemme, i barnehagen eller skolen. Kursdeltakerne vil bli introdusert til tegninger og modeller som kan brukes i formidlingsarbeidet, samt skjemaer til de forskjellige aldersgrupper.

Foredragsholder: Ulla Sparholt fra Danmark, spesialergoterapeut, pd i psykologi og Ms i Læreprosesser.

Kurset går over tre dager og veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser og case- oppgaver hvor kursdeltakernes praksis trekkes inn. Kursdeltakerne vil få en oppgave i forkant av kurset.

Manualen til Sensorisk Profil 2 må kjøpes inn av kursdeltakerne på forhånd. Lenke til Pearson clinical & Talent Assessment

Manualen består av flere del- manualer tilpasset ulike aldersgrupper. Det beste er å kjøpe hele, men det er også mulig å kjøpe bare den/de som er relevant i egen jobb.

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som ergoterapifaglig kurs meritterende med 25 timer til ergoterapispesialist.

Pris: medlemmer 7 000,-, ikke- medlemmer 14 000,- og tillitsvalgte 3 500,-

Hotellrom bestilles med referansenr 25356 til groups.cl.trondheim@choice.no– den enkelte bestiller og betaler for sitt rom selv –  releasdato er 3.april 2023.