Laster Arrangementer
Fagkurs andre

KUNNSKAP-TIL-HANDLING konferansen 2021

VELKOMMEN til den aller første KUNNSKAP-TIL-HANDLING konferansen, som i 2021 vil ha fokus på ekspertbistand til sykmeldte.
Hvor og når
Dato
11 mars, 2021 - 12 mars, 2021
Sted
Clareon Hotel Energy Stavanger
Arrangør
Presenter i samarb. m. flere
Emne
Arbeidshelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

VIL DU BIDRA?

Målet med denne konferansen er å bidra til et mer kunnskapsbasert tilbud til sykmeldte, gjennom å gjøre robust internasjonal kunnskap om til handling – altså til praksis og politikk. Det skal vi oppnå ved å presentere forskningsbasert kunnskap på en fornyet måte.

I oktober 2019 innførte som kjent regjeringen «ekspertbistand», som er et nytt tilbud til sykmeldte som arbeidsgivere kan bestille. Tiltaket baserer seg ikke på en spesifikk kjent metodikk, og er ikke beskrevet i detalj. Det er behov for å gjøre tiltaket kunnskapsbasert så det oppnår intensjonen – at flere kan delta i arbeidslivet.

Se frister i invitasjonen.