Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Grunnkurs i Parkinson Nett 2024

ParkinsonNet er en tverrfaglig modell for kompetanseheving og bedre behandling av personer med Parkinsons sykdom (PS). ParkinsonNet har fokus på systematisk, praksisnær opplæring og etablering av faglige nettverk med god tverrfaglig kommunikasjon.Grunnkurset gir god kunnskap om Parkinsons sykdom og sykdomsforløpet, samt opplæring i behandlingsstrategier gjennom hele forløpet. Før kursstart må deltakerne fullføre et e-læringskurs på ca. 2 timer om PS og atypisk PS. Undervisningsmaterialet baseres på evidensbasert kunnskap og europeiske retningslinjer. Kurse holdes 8 ganger i 2024. For 2025 planlegges…
Hvor og når
Dato
2 juli, 2024 - 31 desember, 2024
Sted
Ikke satt
Arrangør
Ikke satt
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
Ingen frist

ParkinsonNet er en tverrfaglig modell for kompetanseheving og bedre behandling av personer med Parkinsons sykdom (PS).

ParkinsonNet har fokus på systematisk, praksisnær opplæring og etablering av faglige nettverk med god tverrfaglig
kommunikasjon.Grunnkurset gir god kunnskap om Parkinsons sykdom og sykdomsforløpet, samt opplæring i
behandlingsstrategier gjennom hele forløpet. Før kursstart må deltakerne fullføre et e-læringskurs på ca. 2 timer om PS og atypisk
PS. Undervisningsmaterialet baseres på evidensbasert kunnskap og europeiske retningslinjer. Kurse holdes 8 ganger i 2024. For
2025 planlegges det avholdt 6 kurs. Innholdet er det samme på alle kursene og vi ber derfor om en felles godkjenning for dette
hvis mulig. ParkinsonNet organiseres av en nasjonal koordinerende funksjon, tilknyttet Senter for bevegelsesforstyrrelser
v/Stavanger Universitetssjukehus.

Selve kursene organiseres av de forskjellige nevrologiske avdelinger i landet. Ønsker du å se når neste kurs er å finne nært deg? Gå inn på denne siden og finn kursoversikt; https://www.helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/parkinsonnet

Alle Grunnkurs i Parkinson Nett er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist. Ergoterapeuter som deltar på kurset kan likevel benytte mer timer fra kurset i sin spesialistsøknad – og spesielt med tanke på fornyet godkjenning. De begrunner da selv relevansen for ergoterapi og spesialistområde og dokumenterer med kursbevis, og/eller program og deltakerliste.

Grunnkurset er gratis og det vil bli enkel servering begge dagene. Eventuelle reisekostnader, kost og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet og må avtales med arbeidsgiver.