ungdom-rullestol8523

Fornyet godkjenning som spesialist

Godkjenning som ergoterapispesialist gjelder for syv år fra og med vedtak i spesialistrådet. For å beholde spesialisttittelen, må du søke om fornyet godkjenning. Her finner du søknadsskjema og kriteriene som gjelder.

Ergoterapeutene anbefaler alle spesialister å fornye sin godkjenning. Fornyet godkjenning bidrar til kvalitet i helse og velferdstjenestene, og å sikre at ergoterapispesialister har nødvendig og oppdatert kompetanse.

Kandidaten må ha vært medlem i Norsk Ergoterapeutforbund siden forrige godkjenning. Evne til å dokumentere faglig oppdatering og å dele kunnskap innen spesialistområdet vektlegges.

Frem til og med 2020 kan du søke etter gammel ordning, Regodkjening 

Dersom endringene i fornyet godkjenning gir deg problemer, vennligst ta kontakt med forbundskontoret, post@ergoterapeutene.org