Arbeidsplassvurdering

Her finner du informasjon om arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV.

En arbeidsplassvurdering inneholder funksjonsvurdering og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. NAV kan dekke utgiftene til arbeidsplassvurdering av ergoterapeut. Mer om ordningen.

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner ergoterapeuter som skal foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Kompetansekrav og søknadsskjema for godkjenning. Søknad sendes til Ergoterapeutene post@ergoterapeutene.org

Oversikt over ergoterapeuter som er godkjente arbeidsplassvurderere