Solrun Nygård

Solrun Nygård

Seniorrådgiver

Telefonnummer
95221488
Teams
sny@ergoterapeutene.org

Om Solrun

Jobber i team med fagsjefen og tar del i alt fagpolitisk arbeid

Publikasjoner