Unio krever fortsatt 500 millioner til habilitering og rehabilitering

I sitt innspill til regjeringen i forkant av 2018-budsjettet fastholder Unio sitt krav om 500 millioner til styrking av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

I Unios notat "1/2017Unios innspill tilregjeringen Solbergi forkant av2018-budsjettet" skriver Unio:

"Samhandlingsreformen bidrar til at en større grad av etterbehandling og rehabilitering må skjei kommunene. Tilbudet om spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten må samtidigopprettholdes."

Derfor fastholder Unio sitt krav til regjeringen om 500 millioner kroner knyttet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

Print