Unio er åpen for å vurdere øremerkede tilskudd for ergoterapeuter i neste års statsbudsjett

Unio er åpen for å vurdere øremerkede løsninger for å sikre bedre tjenestetilbud til eldre. Blant annet gjennom økte ergoterapiressurser til habilitering, rehabilitering, hverdagsrehabilitering og ergoterapi på sykehjem.

Dette sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en kommentar til at Arbeids- og sosialdepartementets ønsket å få inn krav til statsbudsjettet for 2018 som er av betydning for pensjonistene.

- Vi kan forvente fortsatt stram kommuneøkonomi og stor mulighet for redusert omfang og kvalitet på de tjenester som finansieres av de frie inntektene i 2017 rettet mot den eldre del av befolkningen. Unio krever derfor en kraftig styrking av kommunesektorens frie inntekter. En betydelig del av denne økningen må komme de eldre til gode i form av bedret kvalitet på helse- og omsorgstjenestene, sier Orskaug.

Ifølge Orskaug ser Unio gjerne at mer av de frie inntektene til kommunene øremerkes.- Hvis det er den eneste måten å sikre økte midler til kjerneoppgaver som helse, omsorg og utdanning, bør det prøves ut. Videre bør det brukes lovfestede normer og kvalifikasjonskrav på flere områder både for å sikre likere kvalitet i tilbudet og for å sikre ressurstilgangen.

Les mer på Unios hjemmesider (nytt vindu)

Ergoterapeutenes arbeid med statsbudsjettene finner du samlet her

Print