Statsbudsjettet uten rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter

Statsbudsjettet uten rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter

Behovet for ergoterapeuter er stort. Det er skuffende at regjeringa ikke foreslår rekrutteringstilskudd, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Statsbudsjettet bekrefter økning med 182 årsverkergoterapeuter siste år, men slår fast at antall ergoterapeuter fortsatt er lavt i Norge sammenliknet med andre nordiske land. Fortsatt er det 85 kommuner som ikke har ergoterapeut i sitt tjenestetilbud.
- Til tross for dette forslår ikke regjeringen rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter. Dette er skuffende, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Ingen jubel for opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Heller ikke opptrappingsplan for habilitering og  rehabilitering er noe å juble over,med 91 millioner kroner.
- Dette utgjør ikke stort i fordeling på våre kommuner. Vi vet at i de neste 10-15 årene vil vi ha en dobling av personer over 80 år. Uten satsing på rehabilitering vil dette blir svært dyrt for Norge og gi økt behov for pleie, omsorg og sykehjem. Det er faktisk helt uforståelig at regjeringa ikke ser denne sammenhengen tross utallige innspill fra Ergoterapeutene, fastslår forbundslederen.

Unios reaksjoner på statsbudsjettet

Svak vekst i frie midler rammer barnehage, skole og helsetjeneste (nytt vindu)

- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering (nytt vindu)

Ergoterapeutenes arbeid med statsbudsjettet

Ergoterapeutene jobber langsiktig med statsbudsjettene. Du finner det vi tidligere har uttalt her.

Print