Statsbudsjett - tidligere år

2017

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2017. Dette arbeidet startet opp i 2015 og fortsatte i store deler av 2016. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

2016

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2016. Dette arbeidet startet opp i 2014 og fortsatte i store deler av 2015. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

2015

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2015. Dette arbeidet startet opp i 2013 og fortsatte i store deler av 2014. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

2014

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2014. Dette arbeidet startet opp i 2012 og fortsetter i store deler av 2013. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

2013

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2013. Dette arbeidet pågår hele 2012 og store deler av 2011. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

2012

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2012. Dette arbeidet pågår store deler av 2011. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.