Statsbudsjettene

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2018. Dette arbeidet startet opp i 2016 og fortsetter i store deler av 2017. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

Målet for forbundet er at vår visjon om aktivitet og deltakelse for alle skal være enda tydeligere i statsbudsjettet for 2018.

Statsubudsjettene for tidligere år

Unio med klare krav til statsbudsjettet for 2018

Unio mener at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 hverken styrker spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenes... Les mer...

Regjeringen rokker med hjelpemiddelordningen

Regjeringens forslag til statsbudsjett rokker med hjelpemiddelordningen. Les mer...

Statsbudsjettet uten rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter

Behovet for ergoterapeuter er stort. Det er skuffende at regjeringa ikke foreslår rekrutteringstilskudd, sier forbundsleder Ni... Les mer...

Unio krever fortsatt 500 millioner til habilitering og rehabilitering

I sitt innspill til regjeringen i forkant av 2018-budsjettet fastholder Unio sitt krav om 500 millioner til styrking av opptra... Les mer...

Unio er åpen for å vurdere øremerkede tilskudd for ergoterapeuter i neste års statsbudsjett

Unio er åpen for å vurdere øremerkede løsninger for å sikre bedre tjenestetilbud til eldre. Blant annet gjennom økte ergoterap... Les mer...

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.