Lover og politiske dokumenter

Politiske dokumenter

Norske lover og forskrifter

Internasjonale erklæringer

Forente Nasjoner (FN/UN):

Verdens Helseorganisasjon (WHO):

European Union (EU):