Forbundes lederartikkel i Ergoterapeuten nummer 5, oktober 2011

Forbundets lederartikkel til fagbladet "Ergoterapeuten" nummer 5, oktober 2011 skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

Vi vet at vi blir flereeldre både i Norge og i Europa. Vi vet at i årene som kommer vil en størreandel av be­folkningen tilhøre de over 80 år. Vi vet også at undersøk­elserviser at vi helst vil bo i eget hjem når vi blir gamle og leve et selvstendigliv så lenge som mulig.

 

Den helsepolitiskevalgkampdebatten tidligere i høst var preget av krav om flere sykehjemsplasser.Politikerne lovet at alle som trenger det skal få sykehjemsplass. Dette eringen uenig i, men hva betyr «trenger» sykehjemsplass? I en dobbeltsidigreportasje i Aften­posten før valget var det en sønn som sto fram og varopprørt over at moren ikke fikk sykehjemsplass. Moren var 96 år og redd for åfalle. Bildet som fulgte reportasjen viste en eldre, velkledd dame på sinveranda, med én krykke og omgitt av store blomsterpotter.  Hvordan vil detvære for henne å bo på et sykehjem? Vil hun kunne trives der? Er det sykehjemhun «trenger»?

 

Hvorfor blir sykehjem såofte svaret på spørsmålet om bedre eldreomsorg? Er det fordi flere sykehjemsplasserer et konkret mål slik at politikerne kan kvittere ut at de har gjort noe? Erdet fordi det ikke er nok kunnskap om at det finnes andre løsninger eller fordiman etterspør mer av det man kjenner?

 

Statsbudsjettet ble lagtfram 6. oktober. Ikke uventet fulgte politikerne opp sine valgløfter med merpenger til sykehjem. 1200 millioner kroner er satt av over en fireårs periodesom investeringstilskudd til å bygge 1500 nye sykehjemsplasser. 120 millionerav disse er i budsjettet for 2012.

Danmark har laveresykehjemsdekning enn Norge. I følge våre svenske kollegaer reduseres nå ogsåantallet sykehjemsplasser i Sverige. Dette skjer både fordi folk ikke ønsker åkomme på sykehjem, og fordi sykehjem er dyrt for samfunnet. Men i Norge byggervi flere sykehjem!  

 

NorskErgoterapeutforbund vil møte stortingspolitikerne på høringsmøtet tilstatsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen med et klart budskap: Omdisponermidlene! Bruk heller en del av de avsatte investeringsmidlene til sykehjem tilå investere i etablering av hverdagsrehabiliteringsteam i kommunene! Det vil gireelle bespareleser på sikt. Og det vil gi bedre eldreomsorg.

 

I høst kommer lokalebudsjetter med påfølgende ressurskrevende nedskjæringsrunder for mange. NorskErgo­terapeutforbunds medlemmer bør møte de lokale politikerne med det sammebudskapet når de legger fram sine budsjetter senere i høst: Omdisponer midlene!Vær innovative, prøv ut nye tjenester, sats på forebyggende tiltak oghverdagsrehabilitering i kommunene. Det vil lønne seg - og det gir tilfredseinnbyggere. Det har forskningen også vist.

Print