Lederartikler i Ergoterapeuten

I hvert nummer av fagbladet vårt, Ergoterapeuten (nytt vindu) skriver forbundsleder en leder, der forbundets syn på aktuelle spørsmål fremkommer.

2016  
Juni Hjelpemiddelordningen utredes - Er den truet?
Forbundsleder Nils Erik Ness redegjør for forbundets syn på Hjelpemiddelformidling
April Ergoterapeuters kompetanse lønner seg - det må vises i lønn
Forbundsleder Nils Erik Ness om det forestående lønnsoppgjøret
Februar Vi står ved et vendepunkt
Forbundsleder Nils Erik Ness om fremtidens utfordringer og ergoterapeuters kompetanse  
2015  
Desember Hurra for lovfesting - vi tar bølgen inn i det nye året!
Forbundsleder Nils Erik Ness oppsummerer året som har gått og legger kursen inn i det nye
Oktober Gratulerer med verdens ergoterapidag – gjør hverdagslivet mulig!
Forbundsleder Nils Erik Ness om Ergoterapiens dag og et fag i medvind
August Ta bølgen i kommunen!
Forbundsleder Nils Erik Ness om å bruke eldrebølgekraft i kommunene
Juni Blir fremtidens helsetjenester robuste?
Forbundsleder Nils Erik Ness om regjeringas Primærhelsemelding
April Kommunereformen må ikke glemme pasientens helsetjenester
Forbundsleder Nils Erik Ness om kommunereformen
Februar Fullt trykk
Forbundsleder Nils Erik Ness trekker frem viktige prosesser som Ergoterapeutene står midt oppe i
2014  
Desember Ergoterapi er bærekraftig og utløser ressurser
Forbundsleder Nils Erik Ness peker på mulighetsrommet i en ny landsmøteperiode
November Utfordringer i kø
Forbundsleder Mette Kolsrud oppsummerer noen av utordringene som fortsatt står foran oss
August Ergoterapeutenes framtid
Forbundsleder Mette Kolsrud om sakene som skal behandles på landsmøtet i november
Juni Lønn som fortjent?
Forbundsleder Mette Kolsrud om årets lønnsoppgjør
Februar Tid for hverdagsmestring innenfor helse og rus
Forbundsleder Mette Kolsrud kommenterer regjeringens satsing på helse og rus
2013  
Desember Du spør om det som er viktig for meg, du!
Nestleder Nils Erik Ness om løftet for hverdagsrehabilitering og ergoterapeuter tilnærming
Oktober Til Erna Solberg
Forbundsleder Mette Solberg uttrykker sine forventninger til den nye regjeringen
August Et valg
Forbundsleder Mette Kolsrud om stortingsvalget
Juni To viktige stortingsmeldinger
Forbundsleder Mette Kolsrud om "Folkehelsemeldinga" og "Morgendagens omsorg"
April Rehabiliteringsfeltet må styrkes!
Forbundsleder Mette Kolsrud krever styrket innsats på rehabilitering
Februar Alle må med i fellesskapet
Forbundsleder Mette Kolsrud om felles dugnad for økt medlemsvekst
2012  
Desember Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
Forbundsleder Mette Kolsrud om Ergoterapeutenes satsingsområder i 2013
Oktober Fremtidens ergoterapeut
Forbundsleder Mette Kolsrud om bruk av ergoterapeuters kompetanse i fremtiden
August Ergoterapeutene er 60 år - hva har skjedd
Forbundsleder Mette Kolsrud om Ergoterapeutenes 60-årsjubileum
Juni Flinke folk koster!
Forbundsleder Mette Kolsrud om årets lønnsoppgjør og bakgrunnen for streikene i offentlig sektor
April 2012 Lønnsoppgjøret og kompetanse
Forbundsleder Mette Kolsrud om det forestående lønnsoppgjøret og ergoterapeuters kompetanse
Februar 2012 Hverdagsrehabilitering - en suksessmodell
Forbundsleder Mette Kolsrud om hverdagsrehabilitiering.
2011  
Desember God match medvelferdsteknologi og ergoterapi
Nestleder Nils Erik Ness om velferdsteknologi og ergoterapi
Oktober Bedre eldreomsorg
Forbundsleder Mette Kolsrud om alternativer til flere sykehjemsplasser for å få en bedre eldreomsorg.
August Rehabilitering tilbake til hverdagen
Forbundsleder Mette Kolsrud om hverdagsrehabilitering
Juni Trenger vi de private aktørene?
Forbundsleder Mette Kolsrud om de private aktørenes rolle i helsetjenestene
April Likelønn og likestilling
Forbundsleder Mette Kolsrud om arbeidet for å oppnå likelønn i arbeidslivet
Februar Samfunnets utfordringer - ergoterapeuters kompetanser
1. nestleder Nils Erik Ness om forbundets arbeid med kompetansebeskrivelser

Ledere i perioden 2006 til 2010

Forbundets ledere i Fagbladet Ergoterapeuten i perioden 2006 til 2010