Standpunkt - Dette mener vi om...

Ergoterapeutene har utviklet ulike politiske dokumenter de siste årene. Dokumentene er utarbeidet og vedtatt av forbundets sentrale organer. Selv om et par av dokumentene ble skrevet for noen år tilbake, er det politiske budskapet fremdeles det samme.

Disse dokumentene kan benyttes av medlemmer og tillitsvalgte som skal formidle vårt felles syn og kjempe ergoterapeuters sak i ulike sammenhenger. Det er viktig at organisasjonen formidler et felles budskap.