Håndbok for tillitsvalgte

I dette heftet har vi forsøkt å samle svar på de spørsmålene vi har erfart at nyvalgte tillitsvalgte stiller. Selvfølgelig kan vi ikke svare på alle tenkelige spørsmål.

Last ned håndboka her.

 

Håndboka ble sist revidert i mars 2012 og består av 4 deler:

DEL A - Generelt om å være tillitsvalgt

 • Hva er en tillitsvalgt?
 • Mer om tillitsvalgte etter hovedavtalen
 • Hjelpemidler, informasjon og opplæring  

DEL B - Rammebetingelser for TV-arbeidet

 • Forbundet
 • Sentral regulering av lønns- og arbeidsforhold
 • Unio

DEL C - Valg og organisering av tillitsvalgte

 • Valgregler
 • Organisering av våre tillitsvalgte

DEL D - Mer om de tillitsvalgtes rolle

 • I lokale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
 • I ansettelsessaker
 • Ved oppsigelse og avskjed
 • Ved omorganiseringer
 • Ved konflikter

Finner du ikke svar på spørsmålene dine i dette heftet, eller i annen litteratur vi viser til, skal du ikke nøle med å ta kontakt med andretillitsvalgte, fylkesavdelingen eller forbundskontoret.