Brevark med logo

Brevark

Ergoterapeutenes tillitsvalgte kan benytte brevark med forbundets logo når de skriver noe på vegne av forbundet. Logoen skal ikke benyttes i andre sammenhenger.

Bruk sammenstillingen av Ergoterapeutene og navnet på virksomheten medlemmene arbeider i. For eksempel "Ergoterapeutene Harstad kommune" eller "Ergoterapeutene Helse Fonna".

Her er nedlastbare word-maler. Malene kan du laste ned på din egen maskin og tilpasse topp og bunntekst.

Brevmal i Word, dotx-format

Brevmal i Word, dot-format