Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund

Vedtektene ble justert på Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte 8.-10. november 2017.

Norsk Ergoterapeutforbunds vedtekter (pdf)

Norsk Ergoterapeutforbunds vedtekter til utskrift (word)

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Endring av vedtektene skjer på forbundets landsmøte og det kreves 2/3 flertall for slike endringer.