Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund (Ikke oppdatert)

Vedtektene ble justert på Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøtet 17.-19. november 2014.

Norsk Ergoterapeutforbunds vedtekter (pdf)

Norsk Ergoterapeutforbunds vedtekter til utskrift (word)

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Endring av vedtektene skjer på forbundets landsmøte og det kreves 2/3 flertall for slike endringer.