Samarbeid med hjelpemiddelleverandører

Retningslinjer for samarbeid mellom Norsk Ergoterapeutforbund og hjelpemiddelleverandører er utarbeidet av advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund, og vedtatt av forbundets representatnskap i 2012.

Retningslinjene gjelder alle organer i Norsk Ergoterapeutforbund. Retningslinjene lastes ned ved å klikke på lenken: Ergoterapeutene og samarbeid med hjelpemiddelleverandørerer.