Styringsdokumenter

Hvor skal vi og hvordan skal vi komme ditt. Våre mål og vår virksomhet beskrives i ulike dokumenter.

Ergoterapeutenes program og vedtekter blir vedtatt på organisasjonens landsmøte som avholdes hvert tredje år.

Norsk Ergoterapeutforbunds 24. landsmøte ble arrangert på Gardermoen 17.-19. november 2014, og vedtok nytt program og nye vedtekter.