Styringsdokumenter

Ergoterapeutenes politikk og organisasjon beskrives og bestemmes av en rekke styringsdokumenter. Dokumentene skal sikre at organisasjonen styrer mot fastsatte mål og at resultater oppnås.

Program og vedtekter blir vedtatt på organisasjonens landsmøte som avholdes hvert 4. år.

Norsk Ergoterapeutforbunds 23. landsmøte ble arrangert på Lillestrøm 9.-11. november 2010, og vedtok nytt program og nye vedtekter.

Norsk Ergoterapeutforbunds program 2010 - 2014

Program 2010 - 2014

Program 2010 - 2014, word-format

Program 2010 - 2014, pdf-format