Seniorforum

Seniorforum er et forum for pensjonerte ergoterapeuter som er medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund

Forumet ble stiftet 15. juni 2006 med Aud Raastad som leder.

Styret består i dag avLiv Hopen (leder), Kajsa Momyr (sekretær), Mimi Trømborg (styremedlem), Kristin Vågen (1.vara),Claude Storm (2.vara).

Som pensjonistmedlem i Norsk Ergoterapeutforbund er du automatisk medlem av Ergoterapeutenes Seniorforum

Kommende aktiviteter

Om seniorforum

Prosjekter

Aktuelle artikler

Årsberetninger

Ta gjerne kontakt!

Liv Hopen (leder)
livhopen@hotmail.com