Ergoterapeutene Sørøst

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sørøst har kortnavnet Ergoterapeutene Sørøst og består av medlemmer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg i mars, og skal fungere frem til landsmøtet i 2017.

Regionstyret kan kontaktes på epost sorost@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Arbeidssted
Ingvill S.  Drevland Leder Bydel Grünerløkka
Live Øverlier Nestleder Bærum sykehus
Ine Cecilie Ulven Styremedlem Oslo kommune
Tine Lauritzen Kaland Styremedlem Bydel vestre Aker
Fredrik Imislund Styremedlem Sunnaas sykehus HF
Christina Foss Styremedlem Bydel Grünerløkka
Jane Alling Styremedlem Sarpsborg kommune
Marit Wattengård Styremedlem Skedsmo kommune
Mona Strand Styremedlem Eidsvoll kommune
Guro E. Lilleås Regionsrepresentant til forbundsstyret Oslo kommune, helseetaten
Camilla W. Nyberg Varamedlem  

Kontakt regionstyret

Ønsker du å komme i kontakt med styret kan du sende en mail til sorost@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver

Nytt og nyttig

Resultater fra det elektroniske valget i Sørøst 2017

Ergoterapeutene Sørøst har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i... Les mer...

Kandidater til valg av regionstyret Ergoterapeutene Sørøst, mars 2015

En regional valgkomité oppnevnt av forbundsstyret har fremmet denne innstillingen (forslaget) til representanter til regionsty... Les mer...

Valg av regionstyre Ergoterapeutene Sørøst

Medlemmene i Ergoterapeutene Sørøst har talt, og valgt styret som skal styre regionen frem til landsmøtet i 2017. Les mer...