Ergoterapeutene Sør

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sør har kortnavnet Ergoterapeutene Sør og består av medlemmer fra fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost sor@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Mobiltelefon Epostadresse
Kathrine  Færestrand Leder 40214098 kf@ergoterapeutene.org
Kari Bergheim Styremedlem 90789443 kbe@ergoterapeutene.org
Tonje Hansen  Guldhav Styremedlem 91 13 33 48 thg@ergoterapeutene.org
Margrethe  Øyslebø Styremedlem 97020680 moy@ergoterapeutene.org
Solvor Dypedal  Johansen Styremedlem 95477741 sdj@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver

Nytt og nyttig

Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Sør

Til sammen har 111 av 347 medlemmer avgitt sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på hele 32 %, og... Les mer...

Kandidater til valg av regionstyret Ergoterapeutene Sør, mars 2015

En regional valgkomité oppnevnt av forbundsstyret har fremmet denne innstillingen (forslaget) til representanter til regionsty... Les mer...

Valg av regionstyre Ergoterapeutene Sør

Medlemmene i Ergoterapeutene Sør har talt, og valgt styret som skal styre regionen frem til landsmøtet i 2017. Les mer...