Ergoterapeutene Nord

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Nord har kortnavnet Ergoterapeutene Nord og består av medlemmer fra fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost nord@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Mobiltelefon Epost
Heidi  Elisabeth Fløtten Leder 95162926 hef@ergoterapeutene.org
Pia-Birgitte  Jessen Styremedlem 98 258768 pbj@ergoterapeutene.org
Inger Synnøve  Kjos Styremedlem 99553226 isk@ergoterapeutene.org
Berit Regine  Laiti Styremedlem 47351944 brl@ergoterapeutene.org
Ann Rita  Nilsen Styremedlem 45663377 arn@ergoterapeutene.org
Ingjerd  Elisabeth Eriksen Styremedlem 95886715 iee@ergoterapeutene.org
Joakim  Jakobsen Styremedlem 93672067 jja@ergoterapeutene.org
Ruth Forsberg Styremedlem 97517388 rfo@ergoterapeutene.org
June Rondestvedt Styremedlem 90086427 jro@ergoterapeutene.org
Signe Rottem Vara 40600427 sro@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver

Nytt og nytting

Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Nord

Ergoterapeutene Nord har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i ne... Les mer...

Kandidater til valg av regionstyret Ergoterapeutene Nord, mars 2015

En regional valgkomité oppnevnt av forbundsstyret har fremmet denne innstillingen (forslaget) til representanter til regionsty... Les mer...

Valg av regionstyre Ergoterapeutene Nord

Medlemmene i Ergoterapeutene Nord har talt, og valgt styret som skal styre regionen frem til landsmøtet i 2017. Les mer...

Nytt og nytting

Her finner du nyheter som er publisert av Ergoterapeutene Nord.