Ergoterapeutene Midt

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Midt har kortnavnet Ergoterapeutene Midt og består av medlemmer fra fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost midt@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv E-post Mobiltelefon
Karina Westrum Grøvdal Leder kwg@ergoterapeutene.org 48037268
Lilly  Nerenget Styremedlem ln@ergoterapeutene.org 90145086
Mariette Elise Gjerde Styremedlem mg@ergoterapeutene.org 90987109
Mona Ødegård Styremedlem mod@ergoterapeutene.org 92442800
Kenneth Pettersen Styremedlem kpe@ergoterapeutene.org 93281986
Kirsti Fossland Brørs Styremedlem kfb@ergoterapeutene.org 91737471
Hilde Iren Høgden Styremedlem hih@ergoterapeutene.org 94898882
Reidun Beate Tystad Styremedlem reidun.beate.tystad@helse-mr.no 95051335
Malin Eerola Styremedlem mee@ergoterapeutene.org 45127434
Janne Marita Liaaen Styremedlem j_alvestad@hotmail.com 99547961
Camilla Renå 1. Vara ctk@ergoterapeutene.org 92261732

 

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver

Nytt og nyttig

Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Midt

Til sammen har 197 av 738 medlemmer avgitt sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på hele 26,7 %, o... Les mer...

Kandidater til valg av regionstyret Ergoterapeutene Midt, mars 2015

En regional valgkomité oppnevnt av forbundsstyret har fremmet denne innstillingen (forslaget) til representanter til regionsty... Les mer...

Valg av regionstyre Ergoterapeutene Midt

Medlemmene i Ergoterapeutene Midt har talt, og valgt styret som skal styre regionen frem til landsmøtet i 2017. Les mer...