Ergoterapeutene Midt (Ikke oppdatert)

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Midt har kortnavnet Ergoterapeutene Midt og består av medlemmer fra fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg i mars, og skal fungere frem til landsmøtet i 2017.

Regionstyret kan kontaktes på epost midt@ergoterapeutene.org.
Kontaktinformasjon til styremedlemmene (Excel)

Funksjon Navn Arbeidsgiver
Leder og representant i forbundsstyret Mariette Elise Gjerde Ulstein kommune
Styremedlem og vararepresentant til forbundsstyret Lilly Nerenget Levanger kommune
Styremedlem Camilla Renå Malvik kommune
Styremedlem Tove Settem Melhus kommune
Styremedlem Mona Ødegård Tryggbo AS
Styremedlem Lillian Sætre Ørsta kommune
Styremedlem Karina Westrum Grøvdal Rauma kommune
Styreremedlem Tone Kiperberg Kirkhorn Ålesund kommune

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver

Nytt og nyttig

Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Midt

Til sammen har 197 av 738 medlemmer avgitt sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på hele 26,7 %, o... Les mer...

Kandidater til valg av regionstyret Ergoterapeutene Midt, mars 2015

En regional valgkomité oppnevnt av forbundsstyret har fremmet denne innstillingen (forslaget) til representanter til regionsty... Les mer...

Valg av regionstyre Ergoterapeutene Midt

Medlemmene i Ergoterapeutene Midt har talt, og valgt styret som skal styre regionen frem til landsmøtet i 2017. Les mer...