Regioner

Regionene arbeider for stor faglig aktivitet blant medlemmene, oppfølging og utvikling av tillitsvalgte og bidrar til å knytte organisasjonen sammen fra det enkelte medlem og helt inn i forbundets styre.

Vi har seks regioner bestående av følgende fylker.

Arbeidet i regionene ledes og koordineres av et regionstyre som ble valgt ved elektroniske valg blant medlemmene i september 2017.