Medlemstall i årene 2006 til 2017

Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder.

Medlemstall 1. januar.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Medlemmer totalt 2960 3065 3211 3287 3422 3523 3591 3582 3756 3885 3983 4059
Yrkesaktive 2203 2359 2506 2535 2617 2653 2696 2766 2739 2868 2920 2999
Studenter 527 499 469 425 448 435 480 420 548 549 570 567
Pensjonister 26 29 33 38 45 55 70 85 98 116 147 161
Andre ikke-yrkesaktive 204 178 203 259 312 364 345 311 371 331 346 313

Medlemmer fordelt på tariffområder

Medlemstall 1. januar.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yrkesaktive medlemmer totalt 2203 2359 2506 2535 2617 2653 2696 2766 2739 2868 2920 2999
Statlig tariffområde 138 151 150 158 172 181 175 187 184 189 185 196
Oslo kommune 162 176 193 216 206 189 197 207 190 193 189 203
KS-området 989 1059 1140 1160 1199 1242 1271 1343 1397 1497 1525 1596
Spekter 693 708 723 717 736 731 736 737 696 694 682 703
Virke* 151 176 153 153 161 153 162 152 145 141 152 139
Andre private 63 81 98 129 134 148 150 127 120 154 142 156
Selvstendig næringsdrivende 7 8 13 15 18 16 13 13 12 12 12 14

* Tidligere HSH. Fra 2011 Virke.