Medlemstall i årene 2007 til 2018

Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder.

Medlemstall 1. januar.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medlemmer totalt 3065 3211 3287 3422 3523 3591 3582 3756 3885 3983 4059 4075
Yrkesaktive 2359 2506 2535 2617 2653 2696 2766 2739 2868 2920 2999 3045
Studenter 499 469 425 448 435 480 420 548 549 570 567 493
Pensjonister 29 33 38 45 55 70 85 98 116 147 161 173
Andre ikke-yrkesaktive 178 203 259 312 364 345 311 371 331 346 313 337

Medlemmer fordelt på tariffområder

Medlemstall 1. januar.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yrkesaktive medlemmer totalt 2359 2506 2535 2617 2653 2696 2766 2739 2868 2920 2999 3045
Statlig tariffområde 151 150 158 172 181 175 187 184 189 185 196 190
Oslo kommune 176 193 216 206 189 197 207 190 193 189 203 223
KS-området 1059 1140 1160 1199 1242 1271 1343 1397 1497 1525 1596 1653
Spekter 708 723 717 736 731 736 737 696 694 682 703 670
Virke* 176 153 153 161 153 162 152 145 141 152 139 134
Andre private 81 98 129 134 148 150 127 120 154 142 156 147
Selvstendig næringsdrivende 8 13 15 18 16 13 13 12 12 12 14 14

* Tidligere HSH. Fra 2011 Virke.