Ergoterapeutenes logo

Logoen til Ergoterapeutene finnes i en utgave på bokmål og en på nynorsk. I tillegg finnes logoen i en versjon i farger og en i sort/hvitt.

For at logoen skal fremstå som riktig finnes den i en liten utgave som skal brukes når logoen skal fremstå med en bredde som er mindre enn 4 cm, og en som skal brukes når logoen skal fremstå med en bredde som er større enn dette.

Du finner alle logoene både i vanlig jpg og ai-format

 

 
Farge < 4 cm
Farge > 4,5 cm
Sort < 4 cm
Sort > 4,5 cm
Bokmål
Liten logo farge
Liten logo sort
Stor logo sort hvitt
  Jpg Jpg Jpg Jpg

Ai

 

Ai Ai Ai
         
Nynorsk
Liten logo nynorsk farge
Stor logo nynorsk farge
Liten logo nynorsk sort
Stor logo nynorsk sort
  Jpg Jpg Jpg Jpg
  Ai Ai Ai Ai

Spørsmål om bruk av logoene kan rettes til Ergoterapeutenes forbundskontor, e-post: post@ergoterapeutene.org, tlf. 22 05 99 00.