Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter. Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer.

Navn Telefon
Anne Lund, Sørøst - leder 930 85 699
Fanny Jacobsen, Vest 908 55 697
Anette Eidesen, Nord 971 30 788
Bente Hatlelid 957 97 766
Kjersti Helene Haarr, Vest - vara 990 03 525
Kirsti Nordstokkå Hellesøy, Vest - vara 57 73 71 00