Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter. Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer.

Disse ble valgt på landsmøtet i Trondheim i november 2017.

Astrid Gramstad Leder astrid.gramstad@uit.no 47 40 81 49
Grete  Olaussen Medlem grete.olaussen@ulleval.no 91605542
Tone Magna Torgersen Medlem tone.torgersen@sykehuset-innlandet.no 92438638
Grete Tørres Medlem Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no 97689257
Annette Eidesen Vara annette.eidesen@sandnes.kommune.no 97130788