Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter. Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer.

Disse ble valgt på landsmøtet i Trondheim i november 2017.

Astrid Gramstad Leder astrid.gramstad@uit.no 474 08 1 49
Sigrid Beate Olaussen Medlem sigrola@online.no 456 15 412
Tone Magna Torgersen Medlem tone.torgersen@sykehuset-innlandet.no 924 38 638
Grete Tørres Medlem Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no 976 89 257
Annette Eidesen Vara annette.eidesen@sandnes.kommune.no 971 30 788