Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal i landsmøteperioden kontrollere forbundsstyrets arbeid med oppfølging av forbundets program vedtatt av landsmøtet og sine egne årlige handlingsplaner.

Disse ble valgt på landsmøtet i Trondheim i november 2017.

Synnøve Opsahl Melseth Leder synnove.melseth@mimer.no 97075094
Ragna  Ingeborg Gjone Medlem rg@ergoterapeutene.org 93251555
Tor Ivar Bertheussen Medlem btorivar@hotmail.com 90829968
Bodil Karin Romsaas Vara bodil.karin.romsaas@bamble.kommune.no 90883440