Komiteer og utvalg (ikke oppdatert)

På landsmøtet velges det medlemmer til Ergoterapeutenes ulike komiteer og utvalg. Komiteer og utvalg har et overordnet ansvar innenfor sine respektive områder i landsmøteperioden.

De ulike utvalgene og komiteene har egene mandater som de må forholde seg til.