Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet og er forbundets øverste organ mellom landsmøtene. Deres politiske ansvar og fullmakter ligger innenfor rammen av vedtektene, programmet og budsjettene som landsmøtet vedtar.

Forbundsstyrets sammensetning

Til sammen er det 11 medlemmer i forbundsstyret. I tillegg til leder, 1. og 2. nestleder består styret av seks representanter fra regionene og to representanter som velges på fritt grunnlag

Ergoterapistudentenes representant deltar som observatør.

Alle medlemmer og tillitsvalgte kan melde saker til sentralstyret. Forbundsstyret hadde tidligere navnet sentralstyret.

Bilde av Forbundsstyret i landsmøteperioden 2017-2020.