Innmelding for studenter

Studenter som ønsker medlemskap i Ergoterapistudentene og Ergoterapeutene kan benytte dette innmeldingsskjemaet.

Du vil motta krav om innbetaling av kontingent fra Ergoterapeutene.

Kontingenten er 540 kroner og gjelder hele studiet og frem til 1. oktober det året du uteksamineres.