Ergoterapistudentene

Ergoterapistudentene er en interesseorganisasjon for ergoterapistudenter

Logo, Ergoterapistudentene

Ergoterapistudentene er en landsdekkende organisasjon med fem lokallag. Medlemskap i Medlemskap i Ergoterapistudentene betyr automatisk medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund.

Vårt hovedmål er at ergoterapistudiet skal utdanne trygge og faglig sterke ergoterapeuter.

Studentorganisasjonen arbeider derfor for bedre studiekvalitet, bedre praksis og nordisk studentsamarbeid.
Vi er der for studentene, så dersom det er saker dere vil at vi skal ta opp i landsstyret
er det bare å ta kontakt, enten på mail eller via en representant for Ergoterapistudentene på deres skole.

Ta meg til Ergoterapistudentenes nettsider

Innmeldingsskjema