Medlemsfordeler og tilbud

Brosjyren 10 gode grunner til å bli medlem kan du laste ned her eller bestille på forbundskontoret.

Les mer om:

Vi ivaretar deg som arbeidstaker

  • våre tillitsvalgte og forbundskontoret gir råd og veiledning
  • vi kan fremme krav for din stilling ved lokale forhandlinger
  • vi kan gi råd, støtte og arbeidsrettslig bistand knyttet til ditt arbeidsforhold
  • vi gir tilgang til det arbeidsrettslige oppslagsverket Compendia. Se www.ergoterapeutene.org/compendia

Vi utvikler faget

For deg betyr dette at du

Medlemsfordeler og tilbud

Nyttiggjør deg også av disse gunstige medlemstilbudene. Du vil kunne spare inn store deler av kontingenten din:

Gjennom vårt samarbeid i Unio har du også tilgang til disse medlemstilbudene (Åpnes i nytt vindu):