Forsikre hverdagslivet ditt!

Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange mennesker. Hvordan ville du selv opplevd det dersom helsen sviktet eller du kom ut for en ulykke,og ikke lenger mestret de små, hverdagslige aktivitetene?

En viktig del av medlemstilbudet vårt er forsikringer som gir deg økonomisk trygghet i slike situasjoner. Finn ut om du har riktige forsikringer til riktig pris.

Du finner mer informasjon her:
ergoterapeutene.org/forsikring
Forsikringsbrosjyren 2017 (pdf)

Her kan du henvende deg:

Forsikringsskontorets sider

Ergoterapeutenes forsikringskontor
Boks 1344, Vika
0113 Oslo
Tlf . 22 05 99 15
E-post: forsikring@ergoterapeutene.org