Om medlemskapet - 10 gode grunner til å bli medlem

Som medlem i Ergoterapeutene får en lang rekke rettigheter og medlemsfordeler.

Meld deg inn her!

Last ned brosjyren "10 gode grunner til å bli medlem" eller bestill den fra forbundskontoret.

1. Du blir del av et landsomfattende nettverk av ergoterapeuter
2. Du bidrar til å utvikle og styrke ergoterapi som fag. Les mer om hva vi mener om samfunns- og fagutvikling
3. Du får halv pris på våre ergoterapifaglige kurs. Du finner dem i kurskalenderen
4. Du får fagbladet Ergoterapeuten hjem i postkassa
5. Du kan bli ergoterapispesialist og få støtte til faglig utvikling
6. Du blir medlem i World Federation of Occupational Therapist, WFOT
7. Du forbedrer dine lønns- og arbeidsvilkår
8. Du er sikret medbestemmelse på din arbeidsplass gjennom våre tillitsvalgte
9. Du får tilgang til materiell for å profilere fag, yrke og forbund
10. Du får tilbud om en lang rekke attraktive medlemsfordeler og rabatter

Brosjyren 10 gode grunner til å bli medlem kan du laste ned her eller bestille på forbundskontoret.

Hva koster det?

Forbundet tilbyr medlemskap til ergoterapeuter i en lang rekke arbeids- og livssituasjoner fra man er student til pensjonist. Kontingenten varierer noe.

Rettigheter og plikter

Medlemmenes rettigheter og plikter er regulert av vedtektene i forbundet. Utmelding skal eventuelt skje skriftlig. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen er mottatt.