Lønnsundersøkelsen: Tjener du mer eller mindre enn snittet?

Lønnsundersøkelsen: Tjener du mer eller mindre enn snittet?

Lønnsundersøkelsen 2017 er nå klare. Sjekk hvordan du ligger an, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Ergoterapeutenes lønnsundersøkelse viser gjennomsnittslønna for ergoterapeuter . I rapporten Lønnsundersøkelsen 2017 (krever innlogging), kan du sjekke ut din lønn mot andre ergoterapeuter i ditt tariffområde, og med tilsvarende stilling, ansiennitet og funksjon.

Forhandle lønn!

- Forhandle lønn ved skifte av jobb! Det lønner seg, bekrefter Ergoterapeutenes forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.
54 % har i undersøkelsen svart positivt på at de forhandlet lønn da de skiftet jobb. 2/3 av dem fikk høyere lønn, slår forhandlingssjefen fast!  

Resultatene fra Lønnsundersøkelsen kan også benyttes i ordinære lønnsforhandlinger for medlemmene på arbeidsplassen. Ved en årlig undersøkelse kan vi systematisk følge medlemmenes lønnsutvikling over tid.

Mer om lokale forhandlinger

Kjernekompetanse

"Ergoterapeuters kjernekompetanse", fra november 2017, beskriver ergoterapeuters kompetanse, og disse er også et verktøy som kan benyttes i situasjoner der det er aktuelt å dokumentere og argumentere for ergoterapeuters lønn og kompetanse.

Interessante funn.

I tillegg til tabellene som viser gjennomsnittslønn, har vi også gjort andre interessante funn.
- Disse omtales både i rapporten, og i neste nummer av Ergoterapeuten, sier Lundt.

Stor aktivitet og deltakelse

Undersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer.  Vi hadde en gledelig oppgang i svarprosenten i år.
- Vi, takker alle som har besvart lønnsundersøkelsen, og håper på enda flere i desember i år.

Print