Tariffoppgjørene i 2018

Her finner du generell informasjon om tariffopggjørene i 2018.

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det vil si at vi forhandler om alle bestemmelsene i hovedtariffavtalene og overenskomstene.

Informasjon om de ulike tariffområdene finner du her:

Kommunene, KS-området Staten
Spekter-området, Sykehusene Oslo kommune
Virke

2018 Stat

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2018 i statlig sektor.

2018 Oslo

På denne siden finner du informasjon om tariffoppgjøret 2018  i Oslo kommune.