Tariffoppgjørene i 2017

Tariffoppgjøret 2017 - www.ergoterapeutene.org/tariff2017

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2017.

Tariffoppgjøret i 2017 er et mellomoppgjør. Det vil si at det det bare er lønnsbestemmelsene i hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Informasjon om de ulike tariffområdene finner du her:

Kommunene, KS-området Staten
Spekter-området, Sykehusene Oslo kommune
Virke