Tariffoppgjørene i 2017

Tariffoppgjøret 2017 - www.ergoterapeutene.org/tariff2017

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2017.

Tariffoppgjøret i 2017 er et mellomoppgjør. Det vil si at det det bare er lønnsbestemmelsene i hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Informasjon om de ulike tariffområdene finner du her:

Kommunene, KS-området Staten
Spekter-området, Sykehusene Oslo kommune
Virke

Reallønnsnedgang for alle bekreftet i endelig TBU-rapport

Fredag presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) endelig hovedrapport. Rapporten er en oppdatering av den foreløpige rapporte... Les mer...

Reallønnsnedgang i alle tariffområder

I fjor fikk alle områder en reallønnsnedgang. Dette skyldes en prisvekst langt over det som var anslått. Les mer...

Unios inntektspolitiske konferanse: Det er lys i tunnelen

Unios inntektspolitiske konferanse ble avviklet forleden. Unios leder, Ragnhild Lied, innledet med å vise til at det er lys i... Les mer...

2017 Virke

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2017 i Virke-området. Dette er et tariffområde i privat sektor.

2017 Spekter

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2017 ved sykehusene, spesialisthelsetjenesten og Spekter-området for øvrig.

2017 Kommunene

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2017 i kommunene (KS-området).

2017 Stat

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2017 i statlig sektor.

2017 Oslo

På denne siden finner du informasjon om tariffoppgjøret 2017 i Oslo kommune.