Tariff 2016

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2016.

Tariffoppgjøret i 2016 er et hovedoppgjør. Det vil si at det det er hele hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Tariffoppgjøret 2016 - ergoterapeutene.org/tariff2016

Informasjon om de ulike tariffområdene finner du her:

Kommunene Staten
Sykehusene Oslo kommune
Virke (privat)