Tariff 2014

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2014.

Tariffoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør. Det vil si at det det er hele Hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Informasjon om de ulike tariffområdene finner du her:

Kommunene Staten
Sykehusene Oslo kommune
Virke (privat)

Forhandlingsfri i påsken

Forhandlingene i tariffområdene som er store for Ergoterapeutene har startet, men tar påskeferie. Les mer...

Unios inntektspolitiske uttalelse

Unios styre vedtok 18. mars det inntektspolitiske uttalelse som ligger til grunn for hovedorganisasjonens krav i de ulike tari... Les mer...

Ergoterapeutene krever at kompetanse skal lønne seg

Ergoterapeutene har fremmet sine innspill til Unios krav ved årets tariffoppgjør: Kompetanse skal lønne seg! Les mer...

Lønnsoppgjøret sparket i gang i dag

Utdanning og kompetanse må prioriteres foran alt annet, sa Unio-leder Anders Folkestad ved åpninga av tariffkonferansen i dag. Les mer...

Hva skal vi kreve i år?

Det er fortsatt vinter, men tiden går fort mot årets lønnsoppgjør. Vi vil involvere medlemmene i utformingen av våre krav. Les mer...

Tariff 2014 - Oslo kommune

På denne siden finner du informasjon om tariffoppgjøret 2014 i Oslo kommune.

Tariff 2014 - Stat

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2014 i statlig sektor.

Tariff 2014 - Kommunene

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2014 i kommunene (KS-området).

Tariff 2014 - Virke (privat)

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2014 i Virke-området (tidligere HSH). Dette er et tariffområde i privat sektor.

Tariff 2014 - Sykehusene

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2014 ved sykehusene