Tariffoppgjøret 2010

Informasjon om tariffområdene finner du her:

Kommunene Staten
Spekter Oslo kommune
HSH


Unios tariffsider (nytt vindu)

 

 

Tariff 2010 - Spekter

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2010 i Spekter-området (sykehusene og spesialisthelsetjenesten).

Kandidater til tariffutvalgene våre

Norsk Ergoterapeutforbund har henvendt seg til fylkesavdelingene for å få forslag til kandidater til forbundets tariffutvalg f... Les mer...

Tariff 2010 - HSH

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2010 i HSH-området (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon).

Øvrig informasjon om HSH-området.

Tariff 2010 - Kommunene

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2010 i kommunene (KS-området).

Tariff 2010 - Stat

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2010 i statlig sektor.

Tariff 2010 - Oslo kommune

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2010 i Oslo kommune.